PSZCZÓŁKA PIECHOCCY SP. Z O.O. w likwidacji


ul. Laubitza 2a
88-100 Inowrocław
tel. 532-428-428

REGON: 341595851, NIP: 5562756496, KRS: 0000544865
O KAPITALE ZAKŁADOWYM: 300 000 zł
Wpisano do rejestru KNF pod nr RIP000007