Kwota pożyczki:
Czas trwania pożyczki:
Koszt:

Całkowita kwota pożyczki:.
Całkowita kwota do zapłaty:
Całkowity koszt pożyczki:
RRSO :

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na 90 dni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 546,25%, całkowita kwota pożyczki 750 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 011,30 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt pożyczki 261,30zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.06.2017 na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie pożyczki w całym okresie od dnia wypłaty pożyczki do dnia na jaki umowa pożyczki zostanie zawarta wynosić będzie 10% / 365 dni (art. 359 kc odsetki ustawowe = stopa referencyjna NBP + 3,5% (stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 1,5% zatem odsetki ustawowe wynoszą 1,5% + 3,5% = 5%), odsetki umowne – maksymalnie 2x odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 kc (w dniu zamieszczania niniejszego wpisu odsetki ustawowe wynoszą 5% zatem maksymalne odsetki umowne wynoszą 10% tj. 0,027% dziennie) .

Oprocentowanie karne będzie zgodne z art. 481 kc – odsetki ustawowe za opóźnienie = suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 1,5% zatem ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 1,5% + 5,5%= 7% i nie przekroczy wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie art. 481 k.c. – odsetki umowne za opóźnienie = maksymalnie 2x odsetki ustawowe (na dzień zamieszczania wpisu maksymalnie 14% tj. 0,038% dziennie).

Kredytodawca nie kredytuje kosztów pożyczki.

 Reklama

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez PSZCZÓŁKA PIECHOCCY SP. Z O.O. w likwidacji ul. Laubitza 2a 88-100 Inowrocław REGON: 341595851, NIP: 5562756496, KRS: 0000544865 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego przez PSZCZÓŁKA PIECHOCCY SP. Z O.O. w likwidacji ul. Laubitza 2a 88-100 Inowrocław REGON: 341595851, NIP: 5562756496, KRS: 0000544865 Dane będą profilowane do momentu spłaty wszelkich zobowiązań wobec Spółki.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego przez PSZCZÓŁKA PIECHOCCY SP. Z O.O. w likwidacji ul. Laubitza 2a 88-100 Inowrocław REGON: 341595851, NIP: 5562756496, KRS: 0000544865, w okresie od zawarcia umowy kredytu konsumenckiego z PSZCZÓŁKA PIECHOCCY SP. Z O.O. w likwidacji ul. Laubitza 2a 88-100 Inowrocław REGON: 341595851, NIP: 5562756496, KRS: 0000544865 do dnia całkowitej zapłaty oraz przez okres 90 dni od dnia całkowitej spłaty umowy kredytu konsumenckiego. Wyrażający zgodę na profilowanie może wycofać przedmiotową zgodę w dowolnym czasie przed upływem okresu na jaki została wyrażona.
Oświadczenie:
Przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i koniecznym do zawarcia umowy.
Przyjmuje do wiadomości, że decyzje mnie dotyczące są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.